Klauzula informacyjna:

 1. Informujemy, że:
  Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą FuturoCoin OÜ, adres: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Löötsa tn 5, 11415, Estonia zarejestrowaną pod numerem 14540332, o kapitale zakładowym 2.500 euro, e-mail iodo@futurocoin.com (dalej jako „Administrator”);
 2. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
  1. zawarcia i wykonania umowy, której są Państwo stroną, w tym do dokonania transakcji zakupu kryptowaluty – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. dochodzenia należności – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku  prowadzeniem działalności gospodarczej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  4. prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a
  5. przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody,
  6. używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.) – na podstawie udzielonej zgody;
 3. dane osobowe będą przekazywane podmiotom współpracującym przy prowadzeniu Portalu i świadczeniu dostępnych na nim usług oraz:
  1. biurom rachunkowym prowadzącym księgowość Administratora,
  2. kancelariom prawnym świadczącym usługi prawne dla,
  3. operatorom pocztowym,
  4. operatorowi systemu płatności on-line;
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  1. przez okres niezbędny do świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną lub realizacji umów, w tym także po ich wykonaniu z uwagi na możliwość skorzystania przez strony z przysługujących im praw wynikających z umów, a także ze względu na ewentualne dochodzenie należności – do chwili upływu terminu przedawnienia Państwa roszczeń lub usunięcia konta użytkownika na portalu Administratora, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi później,
  2. do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie odrębnej zgody na prowadzenie działań marketingowych i promocyjnych lub na podstawie wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 5. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do zawarcia i wykonania umowy zakupu kryptowaluty, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością zawarcia umowy;
 6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 7. przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych lub ich przeniesienia;
 8. przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).